Комітет ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇРОЗДІЛ 17 «Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»

Стаття 472

 

Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси та  його органи управління,   створюється його установчими зборами.

Стаття 473

На Комітет Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  цим  Статутом   покладається   випуск щотижневої місцевої газети територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та створення її  постійно діючої редакційної колегії.

Стаття  474

Установчі збори Комітету публічної інформації  територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановленої  цим  Статутом.

Стаття  475

Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно  положенням   другого  речення  розділу 2 ст.5 та  ч.1 ст.95   Конституції України,  є  місцевою  державною   УСТАНОВОЮ   виконавчої  влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського  району міста Черкаси.

Стаття  476

Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   свої   ПОВНОВАЖЕННЯ,  здійснює  у межах  своїх  Установчих  положень  та  цього Статуту,  основою   яких  є  Результати  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання   АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,  в  частині   створення   Самостійної української держави – України,  та  Рішення    Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України», –  яким  визнано ОБОВ»ЯЗКОВІСТЬ  безпосередньо  самої  ВОЛІ  Українського народу,   отриманої  шляхом  його  Всеукраїнського  Референдуму.

Стаття  477

Установчі положення «Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються його установчими зборами.

Стаття  478

Установчі положення «Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту  їх  прийняття   його   установчими зборами  та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади  Українського народу Соснівського району міста Черкаси з  прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  479

Голова Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням його установчих зборів.

Стаття  480  

Правління Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та надалі Комітет, має  наступний склад :

  1. Голова Комітету.
  2. Заступник голови Комітету.
  3. Секретар Комітету.
  4. Голова Редакційної колегії Комітету.

Стаття  481

Вищим органом управління Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та  надалі  засідання  Комітету,  у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  482

Скликання засідання Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття   483

Ведення протоколу засідання Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  484

Право участі у засіданні  Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому,  мають  тільки   Члени Комітету.

Стаття  485

Рішення  Комітету публічної інформації  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету та за результатами  відкритого голосування  простої більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  486

Рішення Комітету публічної інформації  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою Комітету,  яку засвідчує   Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  487

Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом   та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  488

Постійними Членами Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

  1. Голова Комітету.
  2. Заступник голови Комітету.
  3. Секретар Комітету.
  4. Голова Редакційної колегії Комітету.

Стаття  489

Призначеними членами Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Комітету  зі  статусом   Радників  територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  490

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повноваженнями  члена  Комітету публічної інформації, призначаються  безпосередньо  жителі  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та  відповідний стаж  роботи у державних органах виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття  491

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з повноваженнями  члена Комітету  публічної інформації,  належить безпосередньо голові територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття   492

Затвердження списку призначених членів Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  493

Кількість призначених членів Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість  постійних  членів Комітету публічної інформації,  встановлених  цим  Статутом.

Стаття  494

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має  право безпосередньо   та  з   усіх питань    приймати участь   у засіданні Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття  495

 

На правління  Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається:

1) розгляд та затвердження проектів щотижневих випусків місцевої газети територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

2) планування та затвердження тематичних завдань Редакційній комісії Комітету Публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

3) розгляд заяв, звернень та повідомлень жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

4) призначення та проведення  журналістських розслідувань,  у тому  числі   грубих порушень  конституційних  та  виборчих  прав  жителів /- виборців/   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

5) призначення голови та членів Редакційної колегії Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

6) висвітлення урочистих заходів з прийняття   присяги   на   ВІРНІСТЬ Українському народу Самостійної української держави – України,  посадовими та службовими особами державних органів виконавчої та судової влади Самостійної української держави – Україна, юридичні адреси яких знаходяться в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси.

7) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги на  ВІРНІСТЬ Українському народу Самостійної української держави – України,   народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

8) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги на ВІРНІСТЬ  Українському народу Самостійної української держави – України, посадовими та службовими  особами місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

9) висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги на ВІРНІСТЬ  Українському народу Самостійної української держави – України,  кандидатами  висунутих  зборами  Ініціативних  груп  жителів  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  та  самоорганізації  населення,   у  Народні  та  місцеві  депутати,  та  у  Президенти Самостійної української держави – України;

10)публікація адміністративно розпорядчих актів прийнятих місцевими державними органами виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

11) публікація адміністративно розпорядчих актів прийнятих органами місцевого самоврядування територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

Стаття 496

На редакційну колегію Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається доведення безпосередньо до її жителів, наступної  офіційної  інформації:

1) про місцеві ініціативи   зареєстрованих «ініціативних груп» жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

2) про місцеві ініціативи мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

3) про прийняті рішення попередніх чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

3) про час, день та місце скликання наступних чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та їх порядок денний;

4) про відкриття виконавчого провадження набувших сили рішень установчих , чергових та позачергових зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про осіб яких стосується їх виконання;

5)про новопризначених народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про питому вагу їх представницьких прав безпосередньо на день публікації такої інформації;

6) про стан та кількість представницьких прав на депозитарних представницьких рахунках народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  на день публікації такої інформації;

7) про бюджетні витрати за відповідний період та законність їх призначення державним органам   виконавчої та судової влади Самостійної української держави – України,  юридичні адреси яких знаходяться в Соснівському районі міста Черкаси.

8) про бюджетні витрати місцевих державних органів виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та законність їх призначення;

9) про результати перевірок бюджетних витрат державних органів виконавчої та судової влади Самостійної української держави – України, юридичні адреси яких знаходяться у Соснівському районі міста Черкаси  та   їх  цільове використання;

10) про установчу діяльність Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;

11) про установчу діяльність Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;

12) про установчу діяльність Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про її результати;

13) про діяльність ревізійних комісій  Рахунового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та про результати проведених перевірок;

15) про установчу діяльність Надзвичайного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та  про її  результати.

 

Стаття 497

 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.