Комітет ВНУТРІШНІХ СПРАВРОЗДІЛ 15 «Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження»

Стаття  382

 

Комітет внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  його органи управління створюється його установчими зборами.

Стаття  383

Установчі збори Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського  народу Соснівського району міста Черкаси об»єднаних   спільними  інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  384

Комітет   внутрішніх справ територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   відповідно   положенням   другого  речення  розділу  2 ст.5,  ч.1 ст.17 та  ч.1 ст.95  Конституції України,  є  місцевою  державною  УСТАНОВОЮ  безпосередньої  виконавчої влади територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  385

 

Завданням   Комітету  внутрішніх справ   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  безпосередньої   ВОЛІ  Українського народу Самостійної української держави – України, у межах   адміністративної   території   Соснівського  району міста Черкаси,   згідно  Результатів   Всеукраїнського референдуму Українського народу  1 грудня  1991 року  з  підтримання  АКТу  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня 1991 року,    в   частині  створення  Самостійної  української держави – України, шляхом      виконання:

 1) Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої,

статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;

  2) Рішення  Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV, та

3) Рішення  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;

  4) Постанови   Пленуму Верховного суду України  № 9  від 1 листопада 1996р. «Про застосування Конституції України  при здійснені правосуддя, безпосередньо, з урахуванням  вищевказаних  Рішень Конституційного суду України.

 

Стаття  386

 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  свою  установчу діяльність  здійснює  самостійно  та незалежно  від будь-яких  державних органів   виконавчої та  судової влади Черкаської області,    юридичні адреси   яких   знаходяться  у Соснівському районі міста Черкаси   і    тільки   у   МЕЖАХ, –   1) Результатів   Всеукраїнського референдуму  Українського народу 1 грудня  1991 року  з підтримання  АКТу  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня 1991 року,  2) Рішення    Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  3) Рішення  Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV,  керуючись   положеннями   ч.1 ст.5,  ст.13ч.1 ст.17, ч.2 та ч.3 ст.22, ч.1 ст.95, ч.2 та ч.3 ст.152 Конституції України; та ст.324 «Право власності територіальних громад» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, та  5) положень  ст.41 «Особливості повноважень районних у містах рад та їх  виконавчих  органів»  ЗУ «Про місцеве самоврядування».

 

Стаття  387

 

На Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси,  цим  Статутом   покладається   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  Територіальній  громаді  Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   у межах  її  адміністративної  території,  безпосередніх   її  конституційних   прав,    встановлених  положеннями    ст.5, ст.7 та ст.13 , ч.1 ст.17, ст.27, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ч.4 ст.35, ч.3 ст.37, ст.39, ч.4 ст.41, ст.71 Розділу ІІІ «Вибори, Референдум», ч.1 ст.76, ст.94, ч.1 ст.95, ч.2 ст.106,  ст.112, ч.4 ст.124, ч.1 ст.129, ст.132,ст.133, ч.1 ст.141, ч.2 та ч.3 ст.152, ч.1 та ч.2 ст.157 Конституції України,  шляхом   правового  усунення всіх    штучно  створених   перешкод   її   конституційним  правам,   та    притягнення    до   правої   відповідальності   всіх    винних   осіб   які  їх   незаконно  створили   та   створювали  проти  самої  офіційної  ВОЛІ  Українського народу Самостійної  української  держави – України.

Стаття  388

 

Комітет внутрішніх справ  територіальної   громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно 1) Результатам  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині   створення  Самостійної   української держави – України;  2) Рішенню Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   3) Рішенню   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV,

ЗДІЙНЮЄ  свою  УСТАНОВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ,  безпосередньо  у  межах положень   ч.2 ст.5, ст.13, ч.1 ст.17, ч.3 ст.22, ч.1 ст.95  Конституції України та положень ст.41 «Особливості повноважень районних у містах рад та їх  виконавчих  органів» ЗУ «Про місцеве самоврядування».

Стаття  389

 

Установчою  діяльністю  Комітету  внутрішніх справ  територіальної   громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  Самостійної української держави – України, відповідно 1) Результатам  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині   створення  Самостійної   української держави – України;  2) Рішенню   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу, та 3) 3) Рішенню   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV,

 є НАСТУПНЕ:

   1)  правоохоронний  ЗАХИСТ   самої  адміністративної території  Соснівського району міста  Черкаси, –  як  складової  частини  державної  території  Самостійної  української держави – України  з  статусом  її   адміністративно територіальної одиниці ;

2) правоохоронний  ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  самої  національної державності  Українського народу Самостійної  української держави – України, / –  територіальної громади  Українського народу  Соснівського району міста  Черкаси/,   встановлений   положеннями  частин  1 та 2 Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від  16 липня  1990 року  № 55;

  3) правоохоронний   ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  самої  ВОЛІ   Українського  народу  Самостійної  української держави – України,   згідно  Результатів Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня 1991 року, з підтримання   АКТу  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині    створення  Самостійної   української держави – України;

4)  правоохоронний  ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  виконавчих  заходів  та  проваджень   місцевих  державних  органів  виконавчої  влади  Територіальної  громади  Українського народу Соснівського району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України,  з ВИКОНАННЯ:

  а) Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського   народу     1   грудня 1991 року  з   підтримання   АКТу  проголошення  незалежності України  від 24 серпня 1991 року,  в частині  СТВОРЕННЯ  Українським  народом  Самостійної української держави –України,   з повним  державним  суверенітетом;

б)  Рішення  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;

  в) Рішення  Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського народу;

  г)  Рішення   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV;

д) Постанови   Пленуму Верховного суду України  № 9  від 1 листопада 1996р. «Про застосування Конституції України  при здійснені правосуддя;

5)  правоохоронний   ЗАХИСТ  у  межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста  Черкаси,   конституційних прав   Територіальної громади  Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  безпосередньо  її  жителів  Українського народу,  встановлених  положеннями    ст.5, ст.7 та ст.13 , ч.1 ст.17, ст.27, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ч.4 ст.35, ч.3 ст.37, ст.39, ч.4 ст.41, ст.71 Розділу ІІІ «Вибори, Референдум», ч.1 ст.76, ст.94, ч.1 ст.95, ч.2 ст.106, ст.112, ч.4 ст.124, ч.1 ст.129, ст.132,ст.133, ч.1 ст.141, ч.2 та ч.3 ст.152, ч.1 та ч.2 ст.157 Конституції України;

   6) правоохоронний ЗАХИСТ  у  межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси  НАЦІОНАЛЬНОГО  БАГАТСТВА  Українського народу  Самостійної  української держави – України,   встановленого  положеннями  ст.13, та ч.1 ст.95  Конституції України,  та  положеннями  ст.324 «Право власності Українського народу» та  ст.327 «Право комунальної  власності» ЦК України;

7) правоохоронний ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району міста Черкаси Самостійної  української  держави – України,  безпосереднього конституційного права Територіальної громади  Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  встановленого   положеннями  2-го речення  ч.1 ст.5 Конституції України,  в  частині   ВСТАНОВЛЕННЯ  безпосереднього,    –   ВЛАСНОГО  місцевого державного  управління адміністративною територією Соснівського району міста Черкаси Самостійної  української держави – України,  –  встановленого  цим Статутом.

8) правоохоронний ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району міста Черкаси  Самостійної  української  держави – України  безпосереднього конституційного права  Територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,   встановленого   положеннями  1-го речення  розділу 1 ст.143  Конституції України,   в  частині   ВСТАНОВЛЕННЯ   безпосереднього,  –  ВЛАСНОГО  місцевого  самоврядування  в Соснівському районі  міста Черкаси Самостійної української держави – України, –   встановленого цим  Статутом.

  9) правоохоронний  ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,   коштів   державного  та  місцевого  бюджетів    Самостійної української держави – України,  належних,  згідно положень ч.1 ст.95 та ст.13  Конституції України безпосередньо  Територіальній громаді  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України, – СУДу;

  10) правоохоронний  ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  будівель  та  майна   державного житлового  фонду    Територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України, – СУДу;

  11) правоохоронний  ЗАХИСТ  у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  Установчої   ДІЯЛЬНОСТІ   суб»єктів  владних повноважень   та  юридичного права з назвами  Установ  місцевих  державних  органів  виконавчої  влади  та   місцевого  самоврядування   Територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України,   –  встановлених  цим  Статутом;

  12) правоохоронний  ЗАХИСТ у межах  адміністративної  території  Соснівського  району  міста Черкаси,  Установчої ДІЯЛЬНОСТІ  Територіальної виборчої  комісії  Соснівського району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України;     

від  ПОСЯГАНЬ  представників  політичних  організацій  національних  меншин  припиненої  «Незалежної демократичної держави – України», та  «Держави України»   припинених  громадян  СРСР, та «громадян  України   всіх  національностей»  не українського народу,  –  не громадян  Самостійної української держави – України,  та   їм  належних  незаконних  воєнізованих  формувань.   

Стаття  390

Установчі положення «Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту  їх  прийняття  його   установчими  зборами  та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  391

Голова Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається  рішенням його установчих зборів.

Стаття  392

Правління Комітету внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та  надалі   Комітет, має  наступний склад :

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.
 4. Голова слідчої комісії.
 5. Голова комісії з громадської безпеки.
 6. Голова комісії з надзвичайних ситуацій.

 

Стаття  393

 

Секретар Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  394

 

Заступник голови Комітету внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  395

 

Голова слідчої комісії Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  396

 

Голова комісії з громадської безпеки Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  397

 

Голова комісії з надзвичайних ситуацій Комітету внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття  398

Вищим органом управління Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання  членів   Комітету,  та  надалі  засідання  Комітету,  у  якому ведеться  протокол..

Стаття  399

Скликання засідання Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття  400

Ведення протоколу засідання Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  401

Право участі в засіданні  Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають  тільки   Члени Комітету.

Стаття  402

Рішення  Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку,  якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету  та за результатами  відкритого голосування  простої  більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  403

Рішення Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою  Комітету,  яку засвідчує   Голова   Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  404

Комітет  внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних  членів  Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  405

Постійними Членами Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.

Стаття  406

Призначеними членами Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є  члени   Комітету  зі  статусом   Радників територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси, є  наступні  його  посадові особи:

 1. Голова слідчої комісії.

2) Голова комісії з громадської безпеки.

 1. Голова комісії з надзвичайних  ситуацій.

Стаття  407

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повноваженнями  члена  Комітету внутрішніх справпризначаються  безпосередньо  жителі  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   які  мають   вищу  освіту  та  відповідний стаж  роботи у державних органах виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної  української держави – України.

Стаття  408

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси,  з повноваженнями  члена Комітету  внутрішніх справ,   належить  голові територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття  409

Затвердження  списку  призначених  членів Комітету внутрішніх справ  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається  на голову Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси.

Стаття  410

Кількість призначених членів Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  не може перевищувати кількість  постійних  членів Комітету,  встановлених  цим   Статутом.

Стаття  411

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має  право  безпосередньо  та  з   усіх питань    приймати  участь   у засіданні Комітету  внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з  правом дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття  412

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, свої  правоохоронні функції   ЗДІЙСНЮЄ  як безпосередньо, так і через органи місцевої територіальної міліції (поліції),  органи СБУ, прокуратури Черкаської області та місцевого суду у спосіб, встановлений Законом та цим Статутом.

Стаття  413

 

Місцева територіальна міліція (поліція) Соснівського райну міста Черкаси  є суб»єктом владних  повноважень  та  юридичного  права  та   діє у межах тільки своїх Установчих  положень та цього Статуту.

 

Стаття  414

 

Засновником  місцевої  територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси, згідно цього Статуту, виступає безпосередньо територіальна громада Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  415

 

Рішення про створення місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси  належить безпосередньо територіальній громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  416

 

Установчі положення місцевої територіальної міліції  (поліції) Соснівського району міста Черкаси  приймається зборами виборців  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  417

Ініціатива  скликання установчих зборів  місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси, належить Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та здійснюється  після  обговорення  її Установчих положень  зборами   ініціативної групи жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси № 1 об»єднаних  спільними  інтересами,  встановленої  цим  Статутом.

 

Стаття  418

 

Установчою діяльністю місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси є наступне:

1) забезпечення охорони конституційних прав жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у межах цього Статуту;

2) боротьба з злочинністю та корупцією у Соснівському районі міста Черкаси;

3) охорона громадського порядку;

4) забезпечення громадської безпеки ;

5) боротьба з антидержавною діяльністю та її викликами;

6) боротьба з масовими заворушеннями та відкритими проявами сепаратизму ;

7) виявлення та затримання порушників громадської безпеки, учасників масових заворушень та учасників антидержавних акцій;

8) примусове супроводження затриманих порушників громадського порядку, учасників масових заворушень та антидержавних акцій до суду та до місця їх утримання;

9) виведення з місця масових заворушень неповнолітніх, поранених та постраждалих жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, організації їх захисту, надання їм першої медичної допомоги та направлення до медичних закладів невідкладної допомоги;

10) виявлення, розкриття та розслідування злочинів та розшук осіб які їх вчинили;

11) забезпечення безпеки дорожнього руху у Соснівському районі міста Черкаси;

12) захист усіх видів власності від злочинних посягань у Соснівському районі міста Черкаси;

13) виконання, у межах закону та своїх установчих положень, кримінальних покарань та адміністративних стягнень у Соснівському районі міста Черкаси;

14) профілактика різних правопорушень та участь у наданні соціальної та правової допомоги жителям територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

15) сприяння та допомога місцевим державним органам виконавчої влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у виконанні  їх  установчих обов’язків та завдань,  захист  їх посадових  осіб та приміщень та будівель;

16) проведення паспортизації жителів територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  з урахуванням:

а)  Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського   народу     1   грудня 1991 року  з   підтримання   АКТу  проголошення  незалежності України  від 24 серпня 1991 року,  в частині  СТВОРЕННЯ  Українським  народом  Самостійної української держави –України,   з повним  державним  суверенітетом;

б)  Рішення  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;

  в) Рішення  Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського народу;

  г)  Рішення   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV; та

д) цього Статуту

17) здійснення контролю за  дотриманням правил  паспортної   системи   суб»єктами не українського народу – суб»єктами  інших національностей,  безпосередньо у  межах адміністративній території Соснівського району міста Черкаси  Самостійної української держави – України та  її  державної  території;

18) здійснення контролю за дотриманням еміграційного законодавства  Самостійної української держави – України  в Соснівському районі міста Черкаси представниками інших національностей не українського народу  та   не громадян  СУДУ.

 

Стаття  419

 

Кандидатами на посаду начальника місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси висуваються  жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, які досягли сорока п’ятирічного віку,  вільно володіють державною мовою, мають статус народного представника, встановленого цим Статутом, мають вищу юридичну освіту та відповідний стаж роботи у правоохоронних органах міліції на посаді не нижче начальника  районного відділу УВС МВС України.

 

Стаття  420

 

Порядок формування особистого складу співробітників місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси безпосередньо встановлюється  її Установчими положеннями.

 

Стаття  421

 

Посадові особи органів управління місцевої територіальної (поліції) міліції Соснівського району міста Черкаси та її співробітники набувають свої повноваження після складання присяги на  ВІРНІСТЬ Українському народу Самостійної української держави – України, текст якої затверджується Постановою Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси.

 

Стаття  422

 

Підставою для припинення повноважень посадових осіб органів управління Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та окремого складу начальників та співробітників місцевої територіальної міліції Соснівського району міста Черкаси  є  наступне:

1) порушення присяги народного представника територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

2) порушення присяги співробітника місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси;

3) виявлення  недовіри зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на адресу окремих членів Ради Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та окремим посадовим особам та співробітникам місцевої територіальної міліції (поліції) Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  423

 

Фінансове забезпечення Установчої діяльності Комітету Внутрішніх справ територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.

 

Стаття  424

 

Фінансове забезпечення Установчої діяльності місцевої територіальної міліції ( поліції) Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих відділень державного банку.