Комітет НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ПРИСЯЖНИХРОЗДІЛ  14 «Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження»

Стаття  331

Комітет Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  його органи управління створюється його установчими зборами.

Стаття  332

Установчі збори Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси   об»єднаних   спільними     інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  333

Комітет  Народних засідателів та присяжних  територіальної   громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   відповідно   положенням   другого  речення  розділу 2 ст.5,  ч.1 ст.95  та  ч.4  ст.124  Конституції України,  є  місцевою  державною  УСТАНОВОЮ  безпосередньої  судової   влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  334

Установчою  діяльністю Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно  1) Результатам  Всеукраїнського референдуму  Українського народу 1 грудня  1991 року  з підтримання  АКТу  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня 1991 року,   2) Рішенню  Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу; 3) положенням розділу 4 ст.124 Конституції України  та  4)  розділу 1 ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Територіальній  громаді Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  не тільки  їй  належних   конституційних   прав   встановлених   положеннями розділу 4 ст.124  Конституції України,  а  і  їх   безпосереднє     здійснення   в  СУДІ   тільки  Самостійної української держави – України,  –    утвореним  відповідно  до  ЗАКОНУ  Самостійної  української держави – України»,  та  прийнятого  тільки  за  участю  Українського народу  Самостійної  української держави – України,   та   тільки  його,  на  ЦЕ,  уповноважених  представників.

Стаття  335

Комітет  Народних засідателів та  присяжних  територіальної   громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно з 1) Результатами  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині   створення  Самостійної   української держави – України; 2) Рішення   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   3)  положеннями   ч.4 ст.124  Конституції України,   –  якими   встановлено,  що «Народ безпосередньо бере участь у здійснені правосуддя  через народних  засідателів та присяжних»; ЗДІЙНЮЄ  свою   УСТАНОВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ  безпосередньо   у   межах  положень  ч.2 ст.5, ст.13,  ч.1 ст.17, ст.55 , ч.1 ст.95  та  ч.1 ст.7 ЗУ «Про  судоустрій  та  статус  суддів»,   –   якими  встановлено,  що  « Кожному гарантується   захист його прав , свобод та законних інтересів незалежним в безстороннім СУДОМ , утвореним відповідно до закону», та  2)  своїх  Установчих  положень.

Стаття  336

Установчі положення «Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються  його установчими зборами.

Стаття  337

Установчі положення «Комітету Народних засідателів та присяжних  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї    сили   з   моменту    їх   прийняття   його   установчими зборами    та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  338

Голова Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається  рішенням його установчих зборів.

Стаття  339

Правління Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та  надалі Комітет,   має  наступний склад :

  1. Голова Комітету
  2. Заступник голови Комітету
  3. Секретар Комітету
  4. Головний старшина народних засідателів та присяжних Комітету.
  5. Голова комісії «З досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів».

 

Стаття  340

Секретар Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  341

 

Заступник голови Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

 

Стаття  342

Головний Старшина засідателів та присяжних Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття 343

Голова Комісії «з питань досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів» Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси призначається рішенням Установчих зборів Комітету.

Стаття  344

Вищим органом управління Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та  надалі  засідання  Комітету,   у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  345

Скликання засідання Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття  346

Ведення протоколу засідання Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  347

Право участі у засіданні  Комітету Народних засідателів та присяжних  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки   Члени  Комітету.

Стаття  348

Рішення  Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні   Комітету  та  за  результатами  відкритого  голосування  простої  більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  349

Рішення Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється  Постановою Комітету, яку засвідчує Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  350

Комітет  Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  351

Постійними Членами Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

  1. Голова Комітету.
  2. Заступник голови Комітету.
  3. Секретар Комітету.
  4. Головний старшина народних засідателів та присяжних Комітету.
  5. Голова комісії «З досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів».

Стаття  352

Призначеними членами Комітету Народних засідателів та присяжних  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Комітету  зі  статусом   Радників територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття   353

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повноваженнями  члена  Комітету Народних засідателів та присяжних, призначаються  безпосередньо  жителі   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та   відповідний стаж  роботи  у  державних органах  виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття  354

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з  повноваженнями  члена  Комітету  Народних засідателів та присяжних,   належить безпосередньо голові територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття   355

Затвердження списку призначених членів Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету.

Стаття  356

Кількість призначених членів Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість  постійних  членів Комітету, встановлених  цим  Статутом.

Стаття   357

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має   право   безпосередньо  та  з   усіх питань   приймати участь   у засіданні Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття 358

 

Установчою діяльністю Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :

1) створення корпусу народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

2) забезпечення ЦИМ безпосередньої участі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у здійснені місцевого правосуддя;

3) складання списків народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та їх публічне обговорення;

4) внесення змін у списки народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

5) складання проекту присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його затвердження;

6) організація та проведення урочистих заходів з прийняття присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

7) ведення особових справ народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та внесення у них відповідних змін  та  відомостей;

8) ведення обліку участі народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у розгляді цивільних, адміністративних та кримінальних справах місцевого суду і апеляційного суду та результатів їх голосування;

 9) організації досудового урегулювання адміністративних та цивільних спорів жителів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

10) ведення відповідного реєстру народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

11) проведення зборів народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;

12) забезпечення конституційних прав учасникам протилежних сторін судового Процесу, встановлених положеннями розділу 4 ст. 124 та ст. 129 Конституції України, в частині основних засад судочинства в Україні;

13) забезпечення конституційних та процесуальних прав учасникам  протилежних

сторін судового процесу, встановлених положеннями ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», в частині,  законності порушення  провадження  у справі   та  законності  постановлення   судового рішення, тільки   законно  утвореним СУДОМ  Самостійної  української держави – України.

14) забезпечення  судовими органами   дії  положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,  шляхом  приєднання  до  матеріалів  судового розгляду справи, власних  письмових  доказів,  встановлених ст.22 «Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду» Закону України «Про судоустрій в Україні», ст.9 «Обрання (призначення) суддів» та  розділом 3 ст. 10 «Присяга судді» Закону України «Про статус суддів», або ст.55 «Присяга судді» Закону України «Про судоустрій та статус суддів»;

15) забезпечення судовими органами  дії  положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», шляхом  приєднання  до матеріалів судового розгляду справи,  письмових доказів СУДУ, встановлених положеннями ст. 8 «Порядок утворення судів» та ст.68 «Печатка судів України» Закону України «Про судоустрій України» та п. 23 ст. 106 Конституції України;

16) забезпечення судовими органами  дії  положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,   шляхом   приєднання   до матеріалів судового розгляду справи, письмових доказів СУДУ, встановлених положеннями розділу 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб», розділом 4 ст. 91 «Цивільна правоздатність юридичної особи» та розділом 2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України;

17) забезпечення судовими  органами  дії  положень ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,  шляхом   приєднання    до матеріалів  судового розгляду справи, письмових доказів СУДУ,  встановлених  Законом  України «Про оренду державного та комунального майна», за участю сторін  орендодавців – територіальних громад Українського народу Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси.

18) внесення місцевих ініціатив до Комітету виборців територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси з  питання  проголошення    недовіри   суддям   місцевого, апеляційного та адміністративного суду  за доказами, –  а) порушення присяги судді;  б) порушення обов’язків суду (суддів);  та  в) підроблення матеріалів судового розгляду справи,   в  інтересах однієї з процесуальних сторін.

 

Стаття 359

 

Переважним правом висунення та призначення на посаду народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси користуються представники Українського народу територіальної громади Соснівського району міста Черкаси та її народні представники,  встановлені цим Статутом.

 

Стаття 360

 

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси розглядають та вирішують судові справи у складі місцевого суду,  апеляційного,  господарського та адміністративного суду, спільно з професійними суддями (суддею).

 

Стаття 361

 

Народні засідателі та  присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси під час розгляду судових справ у місцевому, апеляційному, господарському та адміністративному судді та   під час голосування за прийняті рішення користуються повноваженнями судді.

 

Стаття 362

 

Право висунення на  посади   народних  засідателів  та   присяжних  територіальної громади Українського  народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить її  жителям, які досягли п’ятдесятирічного віку,  або  які  мають  повноваження  її  народних  представників.

 

 Стаття 363

 

У народні  засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу

 Соснівського району міста Черкаси не можуть висуватись її жителі, які є    діючими народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, слідчими правоохоронних органів МВС України, місцевими прокурорами, суддями, військовослужбовцями,  працівниками апаратів судів, адвокатами, нотаріусами та державними службовцями.

 

Стаття 364

 

У народні   засідателі та   присяжні територіальної   громади Українського народу

Соснівського району міста Черкаси    не можуть   висуватися   її  жителі,   які   за  своїм   віком  досягли  семидесяти  п’яти  років.

 

Стаття 365

 

У народні  засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  їх   кандидатами   висуваються   тільки   ті   її   жителі    які    володіють   державною мовою.

 

Стаття 366

 

Переважним  правом  висунення  у  народні  засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  користуються    саме   ті   їх   кандидати,   які   мають  вищу   юридичну освіту   та  відповідний    за   нею стаж роботи у державних органах виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування.

 

Стаття 367

 

Висунення    кандидатів   у   народні   засідателі  та  присяжні   територіальної громади  Українського народу Соснівського району міста Черкаси  здійснюється   зборами   ініціативної   групи   № 1  жителів Українського народу  Соснівського району міста Черкаси об»єднаних  спільними  інтересами,   список    яких   затверджується Постановою  Комітету Народних засідателів  та  присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   та   вноситься   на  розгляд   Комітету.

 

Стаття 368

 

Призначення  кандидатами  народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та   складання   їх списків   покладається   на  правління  Комітету Народних засідателів  та  присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття 369

 

Списки  призначених   народних  засідателів  та  присяжних    територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   затверджених    Комітетом Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, підлягають публікації у місцевих друкованих засобах публічної інформації територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття 370

 

Списки народних засідателів та  присяжних   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у разі необхідності, можуть переглядатись зборами виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси один раз протягом двох років.

 

Стаття 371

 

Внесення змін у затверджені списки народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси відбуваються у випадку припинення одного та більше народних засідателів та присяжних, за обставин встановлених цим Статутом, та підлягають перезатвердженню Комітетом народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття 372

 

З ініціативою перегляду списків народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси можуть виступити також: 1) територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області; та 2) Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття 373

 

Підставою для припинення повноважень діючих народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є наступне:

1) порушення присяги народного засідателя та присяжного;

2) рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси про недовіру окремим або окремому народному засідателю або присяжному;

3) рішення зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси про недовіру всьому складу діючих народних засідателів та присяжних у попередньо затверджених списках;

4) внесення заяви народним засідателя та присяжного про припинення своїх повноважень за власним бажанням безпосередньо  на адресу голови Комітету;

5) обставини непереборної сили – раптової смерті, отриманого каліцтва або тяжкої хвороби народного засідателя або присяжного;

6) обставини, за яких висунутий кандидат на посаду народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста

Черкаси, згідно закону або цього СТАТУТУ, не міг бути включеним  до списків народних засідателів та присяжних, які підлягали затвердженню.

7) обставини, за яких особа народного засідателя або присяжного перебуває: у відпустці  у зв’язку з вагітністю та пологами; у відпустці по догляду за дитиною; у відпустці по догляду дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку, або утримує дітей  інвалідів, інших хворих або членів сім’ї похилого віку;

 

Стаття 374

 

Порядок звільнення від виконання обов’язків народного засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у конкретній судовій справі може відбутись внаслідок заявленого йому відводу (самовідводу) за  обставин, встановлених відповідним процесуальним законом.

 

Стаття 375

 

Народний засідатель та присяжний територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зобов’язаний вчасно прибути на запрошення місцевого суду  для участі у судовому засіданні.

Неявка у судове засідання без поважних причин вважається неповагою  до суду та порушенням присяги таким народним засідателем та присяжним.

 

Стаття 376

 

На народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси поширюються: 1) гарантії незалежності і недоторканості суддів, встановлені законом на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя; та 2) заходи безпеки, передбачені законом.

 

Стаття 377

 

Призначені народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають свої повноваження після складання присяги та затвердження їх списків.

 

Стаття 378

 

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси складають присягу перед головою територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси на урочистому засіданні Ради Комітету народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  379

 

Присяга народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається на адресу Українського народу Самостійної  української держави – України.

 

Стаття  380

 

Текст присяги народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси затверджується установчими зборами  Комітету народних засідателів  та  присяжних територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

 

Стаття  381

 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який  відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одному з місцевих  відділень державного банку.