РАХУНКОВИЙ комітетРОЗДІЛ 13 «Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження»

Стаття  297       

 

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  його органи управління створюється його установчими зборами.

Стаття  298

Установчі збори Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси   об»єднаних   спільними     інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  299

Рахунковий  Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно положенням  другого  речення  розділу 2 ст.5 та ч.1 ст.95   Конституції України,  є  місцевою  державною УСТАНОВОЮ   виконавчої  влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  яка   свої  ПОВНОВАЖЕННЯ,  здійснює  згідно Результатів  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання   АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині   створення   Самостійної української держави – України,   та  безпосередньо  у межах   положень  ст. 13,  ч.1 ст.17, та  ч.1 ст.95   Конституції України,  та  ст.324 «Право  власності  Українського  народу»  ЦК України.

Стаття  300

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно з Результатами  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в   частині   створення  Самостійної   української держави – України  та  Рішення   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   положеннями   ч.2 ст.5, ст.13, ч.1 ст.17 Конституції України,  здійснює   свою   УСТАНОВЧУ  ДІЯЛЬНІСТЬ   безпосередньо    у   межах   Рішення   Конституційного Суду України   від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу,   та   положень  ч.1  ст.95  Конституції  України–  зведенням  яких  встановлено,  що « Бюджетна система  Самостійної  української держави – України  будується  на засадах  справедливого  і неупередженого розподілу суспільного багатства   між  громадянами  Самостійної української держави – України  і  територіальними  громадами  Українського народу –   тільки  між  Українським  народом  Самостійної  української  держави – України  та  тільки   між   його   територіальними  громадами Українського народу.

Стаття  301

Установчі положення «Рахункового Комітету  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються його установчими зборами.

Стаття  302

Установчі положення «Рахункового Комітету  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту    їх  прийняття   його   установчими зборами  та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  303

Голова Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням його  установчих зборів.

Стаття  304

Правління Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та  надалі Комітет, має  наступний склад :

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.
 4. Голова планової комісії Комітету.
 5. Голова ревізійної комісії Комітету.
 6. Головні контролери Комітету.
 7. Контролери Комітету.

 Стаття  305

Вищим органом управління Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та   надалі    засідання   Комітету,  у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  306

Скликання засідання Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  та  головування  у  ньому  покладається  на голову Комітету.

Стаття  307

Ведення протоколу засідання Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  308

Право участі  у засіданні  Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки   Члени Комітету.

Стаття  309

Рішення Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету та за результатами  відкритого голосування  простої більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  310

Рішення Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою  Комітету,  яку засвідчує   Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  311

Рахунковий Комітет  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів    Рахункового Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Рахункового Комітету.

Стаття  312

Постійними членами  Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи :

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.

Стаття  313

Призначеними членами Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Рахункового  Комітету  зі  статусом   Радників територіальної громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  314

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, для Рахункового Комітету, призначаються  безпосередньо  жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та  відповідний  стаж  роботи у державних органах  виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття  315

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з  повноваженнями   члена  Рахункового Комітету,   належить безпосередньо голові територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття  316

Затвердження списку призначених членів Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  317

Кількість призначених членів Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси  не може перевищувати кількість  постійних  членів  Рахункового Комітету,  встановлених  цим  Статутом.

Стаття  318

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має  право безпосередньо   та  з   усіх   питань  приймати участь   у засіданні

Рахункового Комітету  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом  дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття 319

Установчою діяльністю Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є:

 1. Здійснення контролю на   адміністративній  території Соснівського  району міста Черкаси Самостійної української держави – України,  за  дотриманнямвиконанням    та   забезпеченням   діючими   місцевими    суб»єктами  владних  повноважень   та   юридичного  права   виконавчої  та  судової влади  та  місцевого самоврядування    в  ІНТЕРЕСАХ   Українського народу   Самостійної  української держави – України  та   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,   їх   офіційного  ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ,   –   їх  безпосередньої  ВОЛІ,  встановленої: Всеукраїнським Референдумом Українського народу;   окремими   положеннями  Конституції України,  Цивільного кодексу України та Декларації  Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р.,  та окремими  Постановами   Пленумів Верховного суду України,  та  Рішеннями  Конституційного суду України,   а саме :

 1) Результатами  Всеукраїнського Референдум Українського народу  1  грудня  1991  року  з  підтримання  АКТу  проголошення  незалежності України   від  24 серпня  1991 року,   в частині  створення  Самостійної української держави – України з повним  державним  суверенітетом;

2)  Рішенням   Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;

 3) Рішенням    Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського народу;

 4) Рішенням    Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV;

 5) Постановою  Пленуму Верховного суду України  № 9  від 1 листопада 1996р. «Про застосування Конституції України  при здійснені правосуддя;

6)  Положеннями   ст.5,  ст.10,  ст.13,  ст.16,  розділу 2 та 3  ст.15,  ст.17, ст.19, ст. 20, ст.22, ст.24, ст.27, ст.28, ст.30, ст.31, ст.32, ст.35, ст.37, ст. 41, ст.42, ст.43, ст.55, ст.56, ст.57, ст.60, ст.61, ст.62, ст.63, ст.69, ст.71, ст.76, ст.78, ст.79, ст.81, ст.94, ч.1 ст.95, ч.1 та ч.2 ст. 103, ч.15,  ч.23, ч.26, ч.27 ст.106, ст.112, ч.6 ст.119, розділу 4 ст.124, ч.1 ч.2 та ч.3 ст.129,  ст.133, ч.4 ст.140, ч.2 ст.141, 1-го речення  ч.1 ст.143, ч.2 та 3 ст.152, ст.156, ч.1 ч.2  та  ч.3 розділу 12 «Перехідних положень» Конституції України;

7) Положеннями   ст.2 «Учасники цивільних відносин», ч.1 та розділів  1 та 2 ч.2 ст.4 «АКТи цивільного законодавства України», ст.87 «Створення юридичної особи» ст.324 «Право власності Українського народу» та  ст.327 «Право комунальної власності»  ЦК України;

 8) Положеннями Розділу  1 «Самовизначення Української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р.;

 1. Здійснення контролю за належністю в Соснівському районі міста Черкаси існуючих установ та організацій державної виконавчої та судової влади, прокуратури, правоохоронних та слідчих органів безпосередньо  до  суб»єктів  владних повноважень  та   юридичного права   виконавчої  та  судової  влади  Самостійної  української держави – України;
 2. Здійснення контролю за належністю в Соснівському районі міста Черкаси посадових та службових осіб існуючих установ та організацій державної виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування до  суб»єктів  владних повноважень  виконавчої  та  судової  влади   Самостійної української держави – України;
 3. Здійснення перевірок з  питань   офіційного  існування  у  посадових та службових осіб установ та організацій державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування  Соснівського району міста Черкаси   офіційних  письмових доказів   їх  компетенції  та  повноважень  суб»єктів владних повноважень виконавчої  та судової влади Самостійної української держави – України  у  межах  адміністративної  території  Соснівського району міста  Черкаси  Самостійної  української держави – України ;
 4. Здійснення перевірок з  питань  офіційного існування  у  посадових та службових осіб установ та організацій державної виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси,   офіційних  доказів   існування   у    них   в період  24 серпня 1991 року  та  1 січня  2004 року,   1)   Громадянства Української РСР  та  Самостійної української держави – України –  СУДу,   та    конституційних прав,  встановлених  положеннями ст.13, ч.1 ст.17 та ч.1 ст.95   Конституції України,  та   цивільних   прав,   встановлених  положеннями  ст.324 «Право власності Українського народу» та  ст.327 «Право комунальної  власності» ЦК України,  та  офіційних  доказів  їх   безпосередньої   участі    в   урочистих  заходах   з   прийняття  присяги  на  вірність  Українському народу  Самостійної  української держави – України,   підчас  здійснення   своїх  повноважень;
 5. Здійснення контролю за адресними надходженнями коштів місцевих податків та зборів до місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси Самостійної української держави – України,    як    безпосереднього  суб»єкта   конституційних права,   встановленого положеннями ст.13, ч.1 ст.17 та  ч.1 ст.95  Конституції України,   та   положеннями  ст.324 «Право власності Українського народу» та  ст.327 «Право комунальної  власності» ЦК України;
 6. Здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
 7. Здійснення контролю за своєчасним витрачанням коштів місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси за обсягами, структурою та цільовим призначенням.
 8. Здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;
 9. Здійснення контролю за ефективністю та доцільністю видатків місцевого бюджету, бюджетних запозичень, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, проведених окремими місцевими державними органами виконавчої  влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та  її  окремими   соціальними,  галузевими,  комунальними   закладами,  установами та підприємствами;
 10. Здійснення фінансових перевірок та ревізій місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та належних їй комунальних, соціальних та галузевих  закладів,   установ  та   підприємств з питань цільового використання коштів  місцевого бюджету, за виданими призначеннями,  та   касовими операціями з готівкою та  цінними паперами.

Стаття 320

 

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  свою установчу діяльність  здійснює  самостійно  та   незалежно  від будь-яких державних органів виконавчої та судової влади Черкаської області, юридичні адреси   яких знаходяться у Соснівському районі міста Черкаси.

Стаття  321

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є контролюючим органом  в Соснівському районі міста Черкаси всіх можливих   та   встановлених   законом    джерел     її    бюджетних     доходів  та     джерел   їх   наповнення,    належних,    на  адміністративній  території   Соснівського району міста  Черкаси,   згідно  положень  ст.13  та  ч.1 ст. 95  Конституції України та  ст.324 «Право власності Українського народу», та  ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, безпосередньо  Українському народу  Самостійної  української держави – України, –  його територіальній  громаді  Українського народу  Соснівського району  міста  Черкаси.

Стаття  322

 

Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є контролюючим та  перевіряючим органом  всіх без винятку в Соснівському районі міста Черкаси  суб»єктів  владних повноважень та юридичного права   виконавчої   та  судової   влади  та  місцевого самоврядування    та   їх   УСТАНОВ,     на  предмет  ВИЯВЛЕННЯ   їх   незаконного  створення  та  існування  в супереч   та   грубим  порушенням :

1)  Результатів Всеукраїнського Референдум Українського народу  1  грудня  1991  року  з  підтримання  АКТу  проголошення  незалежності України   від  24 серпня  1991 року,   в частині  створення  Самостійної української держави – України з повним  державним  суверенітетом;

  2)  Рішення   Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;

3) Рішення    Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського народу;

   4) Рішення   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV;

5) Положень ч.1 ст.95, та   п.15) та п.23)  розділу 1 та  розділу 2 ст.106 «Президент України» та другого речення  розділу 1 ст.143  Конституції України та  ;

   6) Положень  ч.1 ст.2 «Учасники цивільних відносин», ч.1 ст.80 «Поняття юридичної особи», ч.3 розділу 2 ст.81 «Види юридичних осіб», ч.3 ст.90 «Найменування юридичної особи», ч.4 ст.91 «Цивільна правоздатність юридичної особи» та ч.1 ст.92 «Цивільна дієздатність юридичної особи» та ч.2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» ЦК України;

 

 Стаття  323

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   покладається  проведення комплексних перевірок   всіх без винятку  місцевих  суб»єктів  владних  повноважень  та  юридичного  права   виконавчої та  судової влади,  місцевого самоврядування, та господарюючих   суб»єктів публічного  та   приватного  права,   юридичні  адреси   яких   знаходяться  в межах   адміністративної  території  Соснівського району  міста Черкаси,  з  питань:

1) законності  їх створення у Соснівському районі міста Черкаси; 2) законності їх створення  суб»єктами   юридичного права,  з  належними   їм   назвами;   3) законності   надання    їм    у  межах   адміністративної  території   Соснівського району міста Черкаси,     належних   їм    юридичних адрес    безпосередньо  у    будівлях  та   приміщеннях    комунальної  власності   та  державного житлового фонду територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;  4) законності  перебування  їх  органів  управління,   у  межах  адміністративної  території  Соснівського району  міста Черкаси   згідно    належних   їм    юридичних    адрес,   у  будівлях  та  приміщеннях   комунальної  власності  та  державного житлового фонду територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;  5)  законності   надання    їм    у  межах  адміністративної   території  Соснівського району міста Черкаси   за  адресами  належних   їм    юридичних   адрес    в   строкове   та  безстрокове  користування  будівель  та  приміщень   комунальної  власності  та  державного житлового фонду територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;   6)  належності     посадових  осіб     їх    органів    управління   за  місцем   їх    постійного   проживання  до  жителів  територіальної   громади  Українського народу  Соснівського  або  Придніпровського  району міста Черкаси  Самостійної  української держави – України;  7)  законності  їх   безпосередніх  засновників   та   їх   належності    до    суб»єктів  владних  повноважень  та  юридичного  права  з  статусом  ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ  державної  виконавчої  та  судової  ВЛАДИ  Самостійної української держави – України;

Стаття 324

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок всіх без винятку в Соснівському районі міста Черкаси службових та посадових осіб державних органів виконавчої  та судової влади  та   місцевого самоврядування  з  питань,

1)  законності    їх   висунення   та   призначення   після  1 грудня 1991 року   у    межах   адміністративної  території  Соснівського  району  міста  Черкаси,   на   ключеві   посади   в  УСТАНОВАХ   державних  органів  виконавчої   та  судової  влади,    та   місцевого  самоврядування   Самостійної української держави – України;

  2) законності    їх   повноважень   та   компетенції    діяти   після  1 грудня 1991 року   у    межах   адміністративної території   Соснівського  району  міста  Черкаси,     від   імені  державних органів   виконавчої  та  судової  влади  та  місцевого самоврядування  Самостійної  української держави – України;

  3) законності   документальних  доказів   їх  безпосередньої   участі    в  урочистих  офіційних   заходах    з   прийняття   офіційної   присяги   на   вірність  Українському народу  Самостійної  української держави – України,   підчас  висунення   та  сходження  на  державну  посаду   та   на   посаду   місцевого самоврядування   місцезнаходження  якої  безпосередньо   знаходиться   у  межах   адміністративної території   Соснівського  району міста Черкаси  Самостійної української  держави  – України ;

  4) існування  у   службових та   посадових осіб   існуючих    державних органів   виконавчої  та  судової  влади   та   місцевого  самоврядування  документальних   доказів  встановлених положеннями  ч.6 ст.119 Конституції України,  –  відповідного    строкового  адміністративного  договору  за  участю  Державної адміністрації  Черкаської області,   про   їх  співпрацю  на  займаних  державних   посадах   безпосередньо   з   територіальною  громадою  Українського  народу  Соснівського  району міста Черкаси  Самостійної  української  держави  – України,    за   офіційну   передачу   останнім    ВСІХ   або    частини    належних   їй    офіційних  та  конституційних повноважень,   встановлених    положеннями   ч.1 ст. 95  та  ст.13   Конституції України, –  в частині  розподілення  та  розпорядження   її   безпосередніми   доходами   державного   та   місцевого  бюджету,     та     належної   їй    частиною   національного багатства  Українського народу  Самостійної  української держави – України,  безпосередньо у межах адміністративної  території  Соснівського району  міста  Черкаси.

 Стаття  325  

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається   проведення   перевірок   дійсності   повноважень   у   посадових   та   службових осіб   місцевих   та   обласних державних органів  виконавчої та судової влади та  місцевого самоврядування ,  в   частині  ЗАКОННОСТІ   їх  БЕЗПОСЕРЕДНОГО  розпорядження   після  1 грудня  1991 року та  протягом  останніх  26 років,  1)  бюджетними  коштами   державного  та   місцевого  бюджетів   Українського  народу   Самостійної  української держави – України,  2)  рухомим   та   нерухомим   майном,    3)  землями різного призначення   та     4)  природними  ресурсами    Соснівського  району міста Черкаси,   які    згідно положень  ст.13  та  ч.1 ст. 95  Конституції України,  та  ст. 324 «Право власності Українського народу» та  ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України,   є  безпосередньою   державною   та   комунальною    власністю  Українського народу Самостійної української держави – України,  та  його   НАЦІОНАЛЬНИМ  БАГАТСТВОМ.

Стаття  326

 

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається  проведення перевірок в Соснівському районі міста Черкаси  місцевих  та  обласних державних органів виконавчої та судової влади та місцевого самоврядування з  питань  ВІДПОВІДНОСТІ  їм   належних  нормативних актів,   рішень  та  розпоряджень,  безпосередньо:

 1. Результатам   Всеукраїнського  референдуму   Українського   народу     1   грудня 1991 року  з   підтримання   АКТу  проголошення  незалежності України  від 24 серпня 1991 року в частині  СТВОРЕННЯ  Українським  народом  Самостійної української держави –України,   з повним  державним  суверенітетом;
 2. Рішенню  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  «щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»;
 3. Постанові Пленуму Верховного суду України  № 9  від 1 листопада 1996р. «Про застосування Конституції України  при здійснені правосуддя;
 4. Рішенню   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського народу;
 5. Рішенню    Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних депутатів  України щодо  відповідності Конституції України ( конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV;
 6. Положенням ст.13, ч.1 ст.17, та ч.1 ст. 95  Конституції України;
 7. Положенням ст. 324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України;

   Та  ВІДПОВІДНОСТІ  останніх  національним  інтересам   Українського народу  Самостійної української  держави – України  та   державним інтересам   його  територіальній громаді  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.  

Стаття  327

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення   перевірок у Соснівському районі міста Черкаси місцевих та обласних державних органів  виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування з питань ЗАКОННОСТІ  застосування  останніми неконституційного    законодавства України,  прийнятого  після   28 червня  1996  року    неконституційним складом   Верховної Ради України,   ВИБОРИ   якої    незаконно   відбувалися   1)  шляхом грубого порушення  положень ст.71 Розділу ІІІ «Вибори, Референдум»,  ч.1 та ч.2  ст.76 Розділу ІV «Верховна Рада України»,  та  ч.2 та ч.3 ст.152 Розділу ХІІ «Конституційний  суд України»  Конституції України,  –  за  рахунок  неконституційних  пропорційних виборів  –  за  участю  політичних партій   окремого  кола   національних меншин  Української РСР та СРСР;  та  2)  шляхом   невиконання   Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010р. у справі № 1-45/2010 «За конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV».

Стаття  328

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається проведення перевірок у Соснівському районі міста Черкаси  всіх  приватизованих  державних підприємств Української РСР з питання законності  їх  приватизації  після 1 грудня 1991 року,  на державній території  Самостійної  української держави  – України,   в   інтересах   припинених   24 серпня  1991 року  громадян  СРСР   всіх   національностей  Української РСР,  –   грубим порушенням: 1)  Результатів  Всеукраїнського Референдуму  Українського народу  1 грудня 1991 року,   з  питання  підтримання  АКТу проголошення незалежності України від  24 серпня 1991 року; 2) національних  інтересів  Українського народу  Самостійної української держави – України;  та  3)  державних інтересів   та   конституційних  прав  Територіальної громади Українського народу   Соснівського району міста Черкаси,  встановлених положеннями   ст.13 та ч.1 ст. 95  Конституції України; та ст.324 «Право власності Українського народу» та ст.327 «Право комунальної  власності» ЦК України.

Стаття 329

На Рахунковий Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  покладається  невідкладно повідомляти: 1) державні органи виконавчої  та судової   влади Соснівського району та Черкаської області;  та  2) місцеві державні органи виконавчої влади  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлені цим Статутом, про отримані  результати  проведених  перевірок та  про виявлені  факти  грубих   порушень    конституційних прав Українського народу  Самостійної української держави – України, –  СУДу,  встановлених положеннями  ст.13 та  ч.1 ст. 95  Конституції України,   ст. 324 «Право власності Українського народу»  та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України,  в частині   привласнення  та   розтрати    в   особливо   великих  розмірах,   коштів  державного  та   місцевого  бюджету,   об’єктів   та  майна  її   галузевої  державної   та   комунальної  власності,  та  державного  житлового фонду,   створеного безпосередньо  Українським народом  у  Соснівсьому районі міста Черкаси  до  1 грудня   1990 року.

 Стаття  330

Фінансове забезпечення установчої діяльності Рахункового Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який, в інтересах вищевказаного Комітету,  відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ  державного банку.