БЮДЖЕТНИЙ комітетРОЗДІЛ 12 «Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»

Стаття  268

 

Бюджетний  Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  його органи  управління створюється його установчими зборами.

Стаття  269

Установчі збори  Бюджетного Комітету  територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси   об»єднаних   спільними     інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  270

Бюджетний  Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно положенням  другого  речення  розділу 2 ст.5  та  ч.1 ст.95   Конституції України,  є  місцевою  державною  УСТАНОВОЮ   виконавчої  влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  яка   свої  ПОВНОВАЖЕННЯ,  здійснює згідно Результатів  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання   АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в  частині   створення   Самостійної української держави – України,    та  безпосередньо  у межах   положень  ст. 13,  ч.1 ст.17, та  ч.1 ст.95   Конституції України,  та  ст.324 «Право  власності  Українського  народу»  ЦК України.

Стаття  271

Бюджетний Комітет територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно з Результатами  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в   частині   створення  Самостійної   української держави – України  та  Рішення   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   положеннями   ч.2 ст.5, ст.13, ч.1 ст.17 та  ч.1 ст.95   Конституції України,    здійснює   свою   УСТАНОВЧУ  ДІЯЛЬНІСТЬ   безпосередньо   у   межах    Рішення   Конституційного Суду України   від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу,   та   положень  ч.1  ст.95  Конституції  України–  зведенням  яких  встановлено,   що « Бюджетна система  Самостійної  української держави – України  будується на засадах  справедливого  і неупередженого розподілу суспільного багатства   між  громадянами   Самостійної української держави – України  і  територіальними  громадами  Українського народу

Стаття  272

Установчі положення «Бюджетного Комітету  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються його установчими зборами.

Стаття  273

Установчі положення «Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту    їх  прийняття   його   установчими зборами  та  їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  274

Голова Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням його установчих зборів.

Стаття  275

Правління Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та надалі Комітет, має  наступний склад :

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.
 4. Голова планової комісії.
 5. Голова бюджетної комісії.
 6. Державний реєстратор.
 7. Архіваріус Комітету.

Стаття  276

Вищим органом управління Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та  надалі  засідання  Комітету,  у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  277

Скликання засідання Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття  278

Ведення протоколу засідання Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  279

Право участі у засіданні  Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки   Члени Комітету.

Стаття  280

Рішення Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету та за результатами  відкритого голосування  простої більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  281

Рішення Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою Комітету,  яку засвідчує   Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  282

Бюджетний Комітет  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  283

Постійними членами Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.
 4. Голова планової комісії.
 5. Голова бюджетної комісії.
 6. Державний реєстратор.

Стаття  284

Призначеними членами Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Комітету  зі  статусом   Радників територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  285

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повноваженнями члена Бюджетного Комітету, призначаються  безпосередньо  жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та  відповідний стаж  роботи у державних органах виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття 286

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з  повноваженнями   члена  Бюджетного Комітету,   належить безпосередньо голові  територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста  Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття  287

Затвердження списку призначених членів Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  288

Кількість призначених членів Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість  постійних  членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом.

Стаття  289

Бюджетний Комітет територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є реєструючим, організуючим, регулюючим та контролюючим органом місцевої державної влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, всіх можливо допустимих та існуючих джерел бюджетних доходів, які плануються, створюються, існують та приховуються у межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси суб’єктами всіх видів платників податків.

Стаття  290

Учасниками бюджетного процесу територіальної громади Соснівського району міста Черкаси є органи та посадові особи місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, які в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси мають бюджетні повноваження та безпосередньо несуть відповідальність за свої дії на кожній стадії бюджетного процесу.

Стаття  291

Бюджетними повноваженнями в межах адміністративної території Соснівського району міста Черкаси визнаються права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин,  які документально підтверджуються.

Стаття  292

Доходами місцевого бюджету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) операції з капіталом; 4) трансферти.

 

Стаття  293

 

Бюджетними надходженнями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є: 1) місцеві податки, 2) місцеві збори, 3) обов’язкові платежі, 4) доходи місцевих комунальних установ, та 5) доходи місцевих галузевих  комунальних  підприємств.

Стаття  294

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має право  безпосередньо  та   з   усіх   питань     приймати  участь    у засіданні Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з  правом   дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття  295 

Установчою діяльністю  Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є наступне:

1) зведення проектів бюджетних планів поточного періоду місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених цим Статутом;

2) розроблення поточних планів своєї діяльності;

3) розроблення проектів кошторису поточного періоду та затверджених бюджетних планів місцевих державних органів влади територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених цим Статутом;

4) отримання бюджетних призначень з правом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет територіальної громади українського народу Соснівського району міста Черкаси;

5) доведення в установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомостей про обсяги асигнувань.

6) забезпечення управління бюджетними асигнуваннями;

7) затвердження кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня;

8) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижнього рівня та одержувачами бюджетних коштів, та за витрачанням ними бюджетних коштів;

9) отримання звітів про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня та одержувачів коштів;

10) дослідження ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками нижнього рівня та їх одержувачами коштів;

11) ведення реєстрів платників всіх видів податків;

12) ведення реєстрів розпорядників бюджетних коштів нижнього рівня та самих одержувачів бюджетних коштів.

Стаття  296

Фінансове забезпечення установчої діяльності Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який, в інтересах вищевказаного Комітету, відкривається в Управлінні державного казначейства Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих установ державного банку.