Комітет НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВРОЗДІЛ 11 «Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»

Стаття 241                           

 

Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси  та  його органи управління створюється його установчими зборами.

Стаття  242

Установчі збори Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси   об»єднаних   спільними     інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  243

Комітет народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно положенням  другого  речення  розділу 2 ст.5 та  ч.1 ст.95   Конституції України,  є  місцевою  державною УСТАНОВОЮ   виконавчої  влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  яка   свої   ПОВНОВАЖЕННЯ,  здійснює  згідно Результатів  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання   АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,  в  частині   створення   Самостійної української держави – України,    та  безпосередньо  у межах   положень  ст. 13,  ч.1 ст.17,  та  ч.1 ст.95   Конституції України,  та  ст.324 «Право  власності  Українського  народу»  ЦК України.

Стаття  244

Комітет народних представників територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно з Результатами  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в   частині   створення   Самостійної української держави – України  та Рішення   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   положеннями   ч.2 ст.5, ст.13, ч.1 ст.17 та  ч.1 ст.95 Конституції України, здійснює  свою УСТАНОВЧУ  ДІЯЛЬНІСТЬ   безпосередньо   у   межах    Рішення   Конституційного Суду України   від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу,   та   положень  ч.1  ст.95  Конституції  України–  зведенням  яких  встановлено,   що « Бюджетна система  Самостійної  української держави – України  будується на засадах  справедливого  і неупередженого розподілу суспільного багатства   між  громадянами   Самостійної української держави – України  і  територіальними  громадами  Українського народу

Стаття  245

Установчі положення «Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються його установчими зборами.

Стаття  246

Установчі положення «Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту    їх   прийняття   його   установчими зборами  та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  247

Голова Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням його установчих зборів.

Стаття  248

Правління Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та надалі Комітет, має  наступний склад :

  1. Голова Комітету.
  2. Заступник голови Комітету.
  3. Секретар Комітету.
  4. Архіваріус Комітету.

Стаття  249

Вищим органом управління Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та  надалі   засідання  Комітету,  у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  250

Скликання засідання Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття  251

Ведення протоколу засідання Комітету  народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  252

Право участі у засіданні  Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки   Члени Комітету.

Стаття  253

Рішення  Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету та за результатами  відкритого голосування  простої більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  254

Рішення Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою Комітету,  яку засвідчує   Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  255

Комітет народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  256

Постійними Членами Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

  1. Голова Комітету.
  2. Заступник голови Комітету.
  3. Секретар Комітету.

Стаття 257

Призначеними членами Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Комітету  зі  статусом   Радників  територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 258

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з повноваженнями члена  Комітету народних представників,  призначаються  безпосередньо  жителі територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та  відповідний стаж  роботи у державних органах  виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття 259

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з  повноваженнями  члена  Комітету народних представників,  належить безпосередньо  голові  територіальної громади Українського народу  Соснівського району  міста  Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття 260

Затвердження списку призначених членів Комітету народних представників   територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  261

Кількість призначених членів Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість  постійних  членів  Комітету,  встановлених  цим  Статутом.

Стаття 262

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має право безпосередньо та з   усіх   питань   приймати участь   у засіданні Комітету народних представників  територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття 263

Установчою діяльністю Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси є :

1) організація у Соснівському районі міста Черкаси корпусу народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст.244 «Представництво за довіреністю» та ст. 1000 «Договір доручення» ЦК України, з метою створення постійно діючого депозитарію представницьких прав виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, безпосередньо у її відбувшихся народних представників.

2)оптимізація за рахунок народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси для забезпечення: участі у зборах територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, максимальної кількості її жителів Українського народу (з правами виборців ) та можливості отримання максимально дійсного обсягу їх волевиявлення.

3) створення реєстру відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його обслуговування;

4) створення депозитарію прямих представницьких прав дійсних народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

5) відкриття, ведення та обслуговування депозитарних рахунків представницьких прав зареєстрованим кандидатам народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та відбувшихся її народним представникам.

6) щотижневі публікації у засобах друкованої публічної інформації Соснівського району міста Черкаси відомостей про існуючий обсяг представницьких прав  тільки відбувшихся та діючих народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, утворених у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст. 244 «Представництво за довіреністю» та ст.1000 «Договір доручення» ЦК України та занесених у відповідний Реєстр.

8) виготовлення посвідчень для народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з обсягом зареєстрованої кількості прямих представницьких прав виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

9) організація урочистих заходів з прийняття присяги відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

10) ведення особистих справ та внесення у них змін відбувшихся народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у тому числі які висувались на державні посади за рішенням зборів територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, у місцеві державні органи виконавчої та судової влади, прокуратури, правоохоронних та слідчих органів; в представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області та у Центральні державні органи виконавчої, законодавчої та судової влади Самостійної української держави – України.

Стаття  264

Право на отримання звання кандидата народного представника територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси безпосередньо належить її жителям, та останніми набувається самостійно за рахунок власної ініціативи у спосіб, встановлений положеннями ч.3 ст. 244 «Представництво за довіреністю» та ст. 1000 «Договір доручення» ЦК України, шляхом укладення та реєстрації в Комітеті Народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, п’ятдесяти та більше договорів доручень з пересічними  виборцями територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з питань представлення їх конституційних прав, встановлених положеннями ст.5, ст.13 та ст.143 Конституції України, у зборах виборців територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси, з усіх питань.

Стаття 265

Виборці територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, після їх реєстрації народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, набувають право висунення на ключові державні посади : 1) у місцевих державних органах виконавчої та судової влади, та місцевого самоврядування Соснівського району міста Черкаси та Черкаської області, 2) у центральних органах державної виконавчої, законодавчої та судової влади Самостійної української держави – України;

Стаття  266

Право висунення на ключові державні посади, встановлені положеннями статті 281 цього Статуту, реалізується народними представниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси у межах Установчих положень Комітету народних представників територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та цього Статуту тільки за рішенням зборів виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття  267

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету народних  представників  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  який  відкривається  для  цього Комітету в Управлінні державного казначейства  Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих  установ державного банку.