Комітет ВИБОРЦІВ РОЗДІЛ 10 «Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та його повноваження»

Стаття 217

 

Комітет Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста  Черкаси та  його органи управління створюється його установчими зборами.

Стаття  218

Установчі збори Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського  району міста Черкаси  скликаються  безпосередньо  Рішенням  зборів  ініціативної  групи  № 1  жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси   об»єднаних   спільними     інтересами   згідно    її   Установчих положень.

Стаття  219

Комітет Виборців  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  відповідно положенням  другого  речення  розділу 2 ст.5 та  ч.1 ст.95   Конституції України,  є  місцевою  державною УСТАНОВОЮ   виконавчої  влади   територіальної  громади  Українського народу  Соснівського району міста Черкаси,  яка   свої   ПОВНОВАЖЕННЯ,  здійснює  згідно  Результатів  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання   АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,  в  частині   створення   Самостійної української держави – України,   та  у межах   положень  ст. 13,  ч.1 ст.17, та  ч.1 ст.95   Конституції України,  та  ст.324 «Право  власності  Українського  народу»  ЦК України.

Стаття  220

Комітет Виборців  територіальної  громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, відповідно з Результатами  Всеукраїнського  референдуму  Українського народу  1 грудня  1991 року,  з підтримання    АКТу проголошення  незалежності  України  від  24 серпня  1991 року,   в   частині   створення   Самостійної української держави – України  та  Рішення   Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу;  та   положеннями   ч.2 ст.5, ст.13, ч.1 ст.17 та  ч.1 ст.95 Конституції України,  здійснює свою УСТАНОВЧУ  ДІЯЛЬНІСТЬ   безпосередньо   у   межах    Рішення   Конституційного Суду України   від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  Українського народу,   та   положень  ч.1  ст.95  Конституції  України–  зведенням  яких  встановлено,   що « Бюджетна система  Самостійної  української держави – України  будується на засадах  справедливого  і неупередженого розподілу суспільного багатства   між  громадянами   Самостійної української держави – України  і  територіальними  громадами  Українського народу

Стаття  221

Установчі положення «Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси», приймаються його установчими зборами.

Стаття  222

Установчі положення «Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси»,  набирають  своєї  сили   з   моменту    їх  прийняття   його   установчими зборами  та   їх   затвердження   призначеним   головою  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси з прикладенням  її  круглої гербової печатки.

Стаття  223

Голова Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  призначається рішенням його установчих зборів.

Стаття  224

Правління Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  та надалі Комітет, має  наступний склад :

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.
 4. Архіваріус Комітету.

Стаття 225

Вищим органом управління Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  є  засідання   членів   Комітету,   та  надалі  засідання  Комітету,  у  якому ведеться  протокол  засідання.

Стаття  226

Скликання засідання Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та головування  у  ньому покладається  на голову Комітету.

Стаття  227

Ведення протоколу засідання Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  покладається на секретаря Комітету.

Стаття  228

Право участі у засіданні  Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та голосування у ньому мають тільки   Члени Комітету.

Стаття  229

Рішення  Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси набувають чинності у випадку, якщо їх було прийнято  у скликаному засіданні  Комітету та за результатами  відкритого голосування  простої більшості  присутніх  його  Членів.

Стаття  230

Рішення Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  у протоколі  його  засідання  оформлюється Постановою Комітету,  яку засвідчує   Голова Комітету  з  прикладенням  його  круглої гербової печатки.

Стаття  231

Комітет  Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси  складається  з  постійних членів Комітету,  встановлених  цим  Статутом  та  з  призначених  членів  Комітету.

Стаття  232

Постійними Членами Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, встановлених  цим Статутом,  є  наступні  його посадові особи:

 1. Голова Комітету.
 2. Заступник голови Комітету.
 3. Секретар Комітету.

Стаття 233

Призначеними членами Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  є   члени   Комітету  зі  статусом   Радників територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 234

Радниками територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з повноваженнями  члена  Комітету Виборців, призначаються  безпосередньо  жителі територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  які  мають   вищу  освіту  та  відповідний стаж  роботи у державних органах  виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування Самостійної української держави – України.

Стаття 235

Право призначення Радником територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси,  з повноваженнями  члена Комітету  Виборців,   належить безпосередньо голові територіальної громади Українського народу Соснівського району  міста Черкаси  та  здійснюється  у спосіб, встановлений  положеннями   ч.2 ст.244 «Представництво за довіреністю»  та  ст. 246 «Довіреність юридичної особи»  ЦК України.

Стаття 236

Затвердження списку  призначених членів Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси покладається на голову Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси.

Стаття 237

Кількість призначених членів Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси не може перевищувати кількість  постійних  членів Комітету Виборців,  встановлених  цим  Статутом.

Стаття 238

Голова територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   має  право безпосередньо та  з   усіх питань приймати участь   у засіданні Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, з правом дорадчого голосу,  підчас голосування.

Стаття 239

Установчою діяльністю  Комітету Виборців територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси є :

 1. Організація та   проведення   офіційних  засідань  попередньо  скликаних  установчих,  чергових  та  позачергових  зборів  жителів (виборців) територіальної громади  Українського народу  Соснівського району  міста Черкаси  та   ініціативних  груп  її  жителів  Українського  народу  об»єднаних   спільними  інтересами,   з   питань   її  безпосереднього  державного  управління,   у  межах  своєї  адміністративної території,  встановленого положеннями  другого  речення  розділу  2 ст.5  та  1-го речення  ст.143  Конституції України;
 2. Введення реєстрів   вищевказаних   зборів  та   прийнятих  у них   рішень;
 3. Забезпечення таких зборів   спеціально  обладнаними   приміщеннями   та   засобами  технічного  фіксування;
 4. Офіційне розголошення  прийнятих   рішень  та   місцевих  ініціатив   1) зборами жителів  (виборців)  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;  та  2) зборами  ініціативних  груп  жителів  Українського народу  Соснівського  району  міста  Черкаси  об»єднаних  спільними  інтересами;
 5. Відкриття виконавчих проваджень 1)  на  Рішеня   зборів   жителів (виборців) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси   та  2) на  Постанови  місцевих  державних  органів  виконавчої  влади  територіальної громади  Українського народу Соснівського району міста Черкаси;  –   Комітетів;
 6. Призначення перевірок з  виконання   1) Рішень    зборів   жителів (виборців) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси та 2) Постанов   місцевих  державних  органів  виконавчої   влади  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси –  Комітетів.
 7. Створення спеціальних  комісій  з  перевірки  виконання  1)  державними  органами   виконавчої   та   судової   влади  та місцевого самоврядування  Черкаського району та Черкаської області,  розташованих   на  території  Соснівського  району міста Черкаси набравших  сили :  1) Рішень зборів жителів (виборців) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси;  та  2) Постанов  місцевих  державних  органів  виконавчої   влади  територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси –  Комітетів.
 8. Забезпечення роботи Комісії  з національних питань, конституційних прав та Громадянства  Самостійної  української держави – України  територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.
 9. Зберігання та архівація документальних доказів скликання, проведення та результатів ЗБОРІВ : 1) жителів (виборців) територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси; 2) ініціативних груп жителів Українського народу Соснівського району міста Черкаси об’єднаних спільними інтересами; 3) вуличних і мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси.
 10. Зберігання та архівація документальних доказів скликання, проведення та результатів ЗАСІДАНЬ Комісії з національних питань, конституційних прав та Громадянства  Самостійної  української держави – України  територіальної громади Українського народу  Соснівського району міста Черкаси.
 11. Надання технічної допомоги жителям (виборців) територіальної громади Українського народу  Соснівського району  міста Черкаси,  у  організації   та   проведені   установчих,  чергових  та позачергових   зборів  вуличних та мікрорайонних Комітетів самоорганізації населення Українського народу Соснівського району міста Черкаси, створених та зареєстрованих у спосіб, встановлений цим Статутом.

Стаття 240

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету Виборців територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси здійснюється через представницький рахунок територіальної громади Українського народу Соснівського району міста Черкаси, який відкривається для  цього Комітету в Управлінні державного казначейства  Соснівського району міста Черкаси або в одній з місцевих  установ державного банку.